UPOZORNĚNÍ pro rodiče:

 

Žádost o náhradní MŠ v měsících červenec a srpen je třeba odevzdat

do 30.dubna 2020

 

(žádost můžete poslat: reditelna@msopletala.cz)

 

Žádost můžete stáhnout zde: ŽÁDOST NA PRÁZDNINY 2020

 

Jedná se o tyto termíny:

  1.7. –  10.7.2020     ( 2 týdny)

13.7. –  24.7.2020    ( 2 týdny)

27.7. –    7.8.2020     ( 2 týdny)

10.8. –  21.8.2020    ( 2 týdny)

 

Od 24.8.2020 budou v provozu všechny mateřské školy.

  

Na základě usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Ve spojení s ustanovením Zákona č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení, § 22 odst. 1 rozhodl krizový štáb obce s rozšířenou působností České Budějovice takto:

 

S účinností od 16. 3. 2020 od 6 00 hod.

se uzavírají mateřské školy zřizované městem České Budějovice

po dobu trvání nouzového stavu.

 

O vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete požádat na e-mailové adrese reditelna@msopletala.cz , bude Vám vystavena a odeslána.

 

 


 

V souvislosti s výskytem a možným šířením koronaviru

 

se ruší

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Školu si můžete prohlédnout virtuálně v okénku

„Naše škola“

 

  

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO MŠ

 

Na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz

Jsou uveřejněné veškeré potřebné informace k zápisu pro následující školní rok včetně počtu volných míst na konkrétních mateřských školách

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  6. 4. – 30. 4. 2020

 

1) Na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz

2) Na OŠT Magistrátu města České Budějovice, nám. Př. Otakara II. 1/1,

  1. – 3.patro – pouze v úřední hodiny (6. 4. –  30. 4. 2020)

3) V naší mateřské škole: čtvrtek 23.4.2020, kancelář ŘŠ, 10.00 – 12.00 hod.

                                                                                              14.00 – 16.00 hod.             

 

 

Žádost je třeba vyplnit a poté vytisknout – tolikrát, do kolika škol

chcete žádost podat

 

Můžete využít možnost zapsat se do rezervačního rozpisu – umístěn též na webovém portálu příslušné mateřské školy

 

Zákonní zástupci zapsaní v rezervačním rozpisu budou mít přednost před zákonnými zástupci nezapsanými – ti budou muset čekat

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodování o přijetí dítěte.

 

 

 

TERMÍN ZÁPISU (SBĚR ŽÁDOSTÍ V MŠ)

 

V kanceláři  ŘŠ  (vstup ze dvora u hospodářského pavilonu)

  1. 4. 5. – 5. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.                 13.00 – 16.00 hod.

 

 Se žádostí předloží zákonní zástupci:

  • Lékařské potvrzení (příloha žádosti)

  • Rodný list dítěte

  • Kartičku zdravotního pojištěnce (dítěte)

  • Občanský průkaz

  • Doklad o bydlišti dítěte (lze nahradit dokladem o platbě za komunální odpad)

  • Svůj občanský průkaz

  

Návrh střednědobého výhledového rozpočtu:

 

Střednědobý výhled rozpočtu -návrh