ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

  • Od 1.9.2021 zahajuje škola provoz v plném rozsahu – děti nastupují do tříd dle nových rozpisů

  • Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, nemají žádná omezení

  • Pouze pokud se děti vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy nebo s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů (10 dnů) – i kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace  – zákonní zástupci mají ohlašovací povinnost

  • Zákonní zástupci dětí vstupují do budovy školy s ochranným prostředkem dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (na dobu nezbytně nutnou a pouze jeden doprovod s dítětem)

 

  

 

Střednědobý výhled rozpočtu:

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 2024