DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ V NAŠÍ MŠ

pondělí  19. 3. 2018 a úterý 20. 3. 2018

prohlídka školy za doprovodu učitelek

sraz:   8:30, 9:00, 9:30

u vstupních dveří ze dvora

 


 

ZÁPIS DO MŠ – elektronický

 

Na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  3. 4. – 28. 4. 2018

 

SBĚR ŽÁDOSTÍ V MŠ

V kanceláři  ŘŠ    2.5. – 3.5.2018 

8:00 – 12:00                 13.00 – 16.00

 

Pro podrobné informace klikněte zde: PODROBNÉ INFORMACE


 

 

UPOZORNĚNÍ pro rodiče:

 

Žádost o náhradní MŠ v měsících červenec a srpen je třeba odevzdat

do konce dubna:

(žádost si vyzvedněte u p. učitelek ve třídách)

 

Jedná se o tyto termíny:

 

  2.7. –  13.7.2018     ( 2 týdny)

16.7. –  27.7.2018     ( 2 týdny)

30.7. –  10.8.2018     ( 2 týdny)

13.8. –  24.8.2018     ( 2 týdny)

 

Od 27.8.2018 budou v provozu všechny mateřské školy.

 

Platba bude muset být provedena předem v příslušné mateřské škole (informace zašlou školy v dostatečném předstihu) – platí se školné 105,- Kč za každý započatý týden + stravné (není ve všech školách stejné – stanoví si školy pro danou věkovou skupinu v rozmezí daném vyhláškou).

 

Pokud prázdninový provoz zajišťuje kmenová mateřská škola dítěte, platí stejná pravidla jako pro rodiče dětí z cizích mateřských škol.

 

Zveřejněno: 6.2.2018

————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Potvrzení o výši výdajů za umístění dítěte v MŠ

pro daňová přiznání:

 

– dětem zapsaným v MŠ bude vystaveno automaticky

– dětem, které chodily do MŠ v době prázdninového provozu bude vystaveno na individuální žádost zákonných zástupců

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informace o projektu    Podpora logopedické prevence

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Tiskopis na omlouvání předškolních dětí:  žádost o uvolnění dítěte

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Návrh střednědobého výhledového rozpočtu:   Návrh SVR PO