PROČ EKOŠKOLKA?

  • S potěšením jsme zjistili, že se naše smýšlení ztotožňuje
    s mezinárodním programem Ekoškola, a proto byl náš vstup do programu přirozenou volbou, jak zužitkovat naše úsilí a aktivity, které běžně děláme. Získali jsme tím možnost předat naše poselství nejenom všem dětem ve školce, ale též i jejich blízkým. Sestavili jsme ekotým, prochodili školku a okolí křížem krážem, zjistili jsme, jak to u nás funguje a jak můžeme našimi vlastními skutky a činy přispět k ochraně životního prostředí.

CO SE NÁM V UPLYNULÉM ROCE POVEDLO

  • Náš Ekotým se v loňském roce (šr.2018/2019) rozhodl zabývat odpadovým hospodářstvím. Povedlo se nám zajistit do všech tříd a kabinetů koše na tříděný odpad a doplnit chybějící kontejnery na dvůr mateřské školy. Začali jsme hromadně sbírat papír. Mnoho dětí si začalo uvědomovat, proč je důležité třídit a toto poselství dál šíří rodičům, prarodičům, známým.
  • Ve spolupráci s magistrátem města, akčními a činorodými rodiči jsme se vydali na skládku, kde jsme mohli na vlastní oči vidět, jakým způsobem se dále nakládá s odpadem. Připravili jsme společně aktivity na Den Země a společně s rodiči jsme vytvořili propagační osvětové materiály.

MĚNÍME SVĚT S IKEA

Aneb jak jsme s naším projektem Den Země vyhráli v soutěži…

Milí členové Ekotýmu,

moc děkujeme za přihlášení vašeho projektu do IKEA výzvy „Měníme školu s IKEA“. S radostí vám oznamujeme, že váš projekt v IKEA výzvě uspěl a zařadil se tak mezi 10 nejlepších projektů. Oceňujeme vaši kvalitní práci, kterou v programu děláte, a nadšení, se kterým jste se do ní pustili. Jsme rádi, že máte v programu Ekoškola zapojené tak kreativní a akční žáky a učitele.

Váš Ekotým získává finanční odměnu 10.000 KČ na realizaci vašeho projektu

Finanční odměna byla použita na realizaci Dne Země a bude použita také na adaptační výlet ekotýmu v letošním školním roce 2019/2020