PROČ EKOŠKOLKA?

  • S potěšením jsme zjistili, že se naše smýšlení ztotožňuje
    s mezinárodním programem Ekoškola, a proto byl náš vstup do programu přirozenou volbou, jak zužitkovat naše úsilí a aktivity, které běžně děláme. Získali jsme tím možnost předat naše poselství nejenom všem dětem ve školce, ale též i jejich blízkým. Sestavili jsme ekotým, prochodili školku a okolí křížem krážem, zjistili jsme, jak to u nás funguje a jak můžeme našimi vlastními skutky a činy přispět k ochraně životního prostředí.