O ŠKOLE

 

 

PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ ŠKOLY

Naši mateřskou školu najdete uprostřed sídliště Šumava. Je dobře dostupná z širokého okolí pro dobré spojení MHD, zastávky jsou přímo u školy. Komplex budovy tvoří šest pavilonů se sedmi třídami. Škola je obklopena prostornou a udržovanou zahradou s dostatečnou možností pro pohybové vyžití dětí. Víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým povrchem, dopravním hřištěm, kopcem na bobování, zakrytými pískovišti, na slunečné straně s dřevěnou zastiňující pergolou, dřevěnými průlezkami a skluzavkami. Třídy mají velmi dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různé pohybové aktivity dětí. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním je průběžně obnovováno a doplňováno.

 

KONCEPCE A CÍLE ŠKOLY

Koncepce školy je zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem KAMARÁD.
Cílem tohoto programu je vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, toleranci a respektování druhé osobnosti.Velký důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, na rozvoj komunikačních schopností a na výchovu ke zdraví a zdravému životního stylu.

 

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD

 Děti jsou rozděleny podle věku.

 

PROVOZ ŠKOLY 6.00 – 17.00 hodin

Denní řád je dostatečně pružný, vychází z potřeb a přání dětí, pevně stanovené jsou pouze časy pro podávání jídla (3 hodinové intervaly).

 

DALŠÍ AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ TALENT DĚTÍ

Všichni učitelé mají odpovídající vzdělání na to, aby mohli rozvíjet děti po všech stránkách, proto jsme ustoupili od ,,klasických kroužků“.
Děti mají možnost vybrat si činnosti podle svého zájmu kdykoliv během dne ve své třídě (hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, dramatické,…). Děti se zúčastňují různých akcí – veřejná vystoupení (vítání občánků, Mateřinka…), výtvarné soutěže…
Toto zajišťují učitelé s menšími skupinkami, hlavně nejstarších dětí (s děmi pracují převážně v době poledního odpočinku) – vybírají si je sami podle jejich zájmu a talentu. S dětmi pracují formou vzdělávací nabídky, podporují jejich samostatnost, tvořivost a nápaditost, dávají přednost prožitkovému učení. Rozvíjí v dětech zdravé sebevědomí a úctu ke všemu co je obklopuje.