INFORMACE  

 

 

PROVOZ ŠKOLY:  6.00 – 17.00 hod.

 

PLATBY

Platba se provádí formou souhlasu s inkasem

Sběrný účet:   101311561 / 0800 

(slouží pouze pro inkaso – jiné platby nelze posílat)

Hlavní účet:   2598858309 / 0800

(na tento účet se zasílá platba, pokud neprojde inkaso – stravné + školné)

Podúčet – školní pokladna: 19 – 2598858309 /0800

( na tento účet zasílají rodiče částky dle potřeby – minimální zůstatek 200, Kč – z tohoto účtu se hradí akce pro děti)

 

IČO:  62537741

 

ODHLÁŠENÍ STRAVY A VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ

 

První den nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout oběd přímo ve školní kuchyni v době od 10.45 hod. do 11.15 hod. nebo dát jídlonosič do třídy a vyzvednout si jej po 12.00 hod.
Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 12.30 hod.

Při náhlém onemocnění je možno stravu odhlásit ráno
do 7:00 hodin pouze ve školní kuchyni – telefon 385 701 012

 

Po 7:00 hod. se děti mohou omlouvat na další dny u vedoucí školní jídelny, tel.: 385 701 011,

nebo na záznamník: 385 701 014, nebo na mail: jidelna@msopletala.cz

 

 

V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny.

Školné: 420,- Kč /měsíc

                   Děti 5 – 6 leté (předškoláci) školné neplatí

 

Stravné: 45,- Kč / den  (děti s OŠD 50,- Kč /den)

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

 

ŘEDITELKA ŠKOLY:  
každý den 10.30 hod. – 11.30 hod.
 
středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 13.00 hod. – 14.00 hod.
VEDOUCÍ ŠK. JÍDELNY:
po, st, pá 7.30 hod. – 8.30 hod. a 14.00 hod. – 15.00 hod.
 
út, čt 14.00 hod. – 15.00 hod

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

(je k nahlédnutí na nástěnkách)

 

Školní řád

————————————————————————————————————————————————————————————————

AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ZÁJMY A TALENT DĚTÍ

Veselé zpívání

Tvořilka

Hbité jazýčky

Keramika