Akce na měsíc Červen

   

3.6.

Den dětí na zahradě MŠ

  v dopolednních hodinách
   

6.6.

Školní výlet Týn nad Vltavou

  v dopoledních hodinách, informace budou dodány 
   

11.6.

Svět kostiček – Jihočeské muzeum

  v dopoledních hodinách
   
 

Návštěva výukové zahrady

  v dopoledních hodinách,datum bude upřesněn
   

19.6.

Běh olympijského dne

  v dopoledních hodinách
   

20.6.

Jihočeská vědecká knihovna – Čtení nebolí

  v dopoledních hodinách
   

20.6.

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

  informace budou dodány
   

21.6.

Galerie současného umění – Tekutý prostor

  v dopoleních hodinách
   
 

Vycházka na zmrzlinu

  v dopoledních hodinách, datum upřesníme