VE TŘÍDĚ ŽABIČEK PRACUJÍ:

 

  •  p. učitelka: Ing., Bc. Marta Šváchová

  •  p. učitelka: Jana Škopková

  • provozní pracovnice: Jaroslava Součková

 

 PROVOZ TŘÍDY:  7.00 – 15.30 hod.

 

Scházení:

  • 6.00 – 7.00 hod. v 6. třídě – Kočičky

 

 Rozcházení:

  • 15.30 – 16.00 hod. ve 2. třídě – Zajíčci

  • 16.00 – 17.00 hod. v 6. třídě – Kočičky