VE TŘÍDĚ ŽABIČEK PRACUJÍ:

  •  p. učitelka: Jana Škopková

  •  p. učitelka: Eva Špačková Dis.

  • provozní pracovnice: Jaroslava Součková

 

 PROVOZ TŘÍDY:  7.45 – 15.30 hod.

Scházení:

  • 6.00 – 7.00 hod. v 6. třídě – Kočičky

  • 7.00 – 7.45 hod. ve 2.třídě – Zajíčci

 Rozcházení:

  • 15.30 – 16.00 hod. ve 2. třídě – Zajíčci

  • 16.00 – 17.00 hod. v 6. třídě – Kočičky

 

 Třídní vzdělávací program:

    „Rok s žabičkou královničkou“