Akce na měsíc ŘÍJEN

   

07.10.

Akce s rodiči na zahradě MŠ 

 

         Téma: Ekoškola – třídění odpadů
   

08.10.

Volby v MŠ

  omezený provoz
          

18.10.

Fotograf v MŠ

         individuální fotografie dětí
   

18. 10. – 22. 10.

 

Podzimní tvoření rodičů s dětmi

  dle vlastní fantazie
   

25. 10. – 26. 10.

 

Výstava hotových výrobků z podzimního tvoření

  spojovací chodba mateřské školy 15:00 hod. – 16:00 hod.
   

27. 10. – 29. 10.

Podzimní prázdniny

  omezený provoz