Kampaň obyčejného hrdinství

Strávili jsme týden plný ekologických výzev, které jsme zvládli na jedničku :). 

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za spolupráci při plnění úkolů a aktivní účast v kampani...

Momenty z: Ukliďme Česko

Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko. Společnými silami jsme uklidili okolí MŠ.

Slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškola

Dne 20.4.2023 jsme za účasti primátorky města  České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové a vedoucí OŠT Mgr. Michaely Čermákové Šímové slavnostně vyvěsili zelenou vlajku EKOŠKOLY

Výtěžek ze sběru papíru s Panem Popelou

Rozhodli jsme se, že celý výtěžek ze sběru papíru s Panem Popelou věnujeme do veřejné sbírky na proměnu zahrady naší mateřské školy. 

2 827,- Kč

4.téma „Voda“ a správné hospodaření s ní.
Vyhlásili jsme „soutěž“ mezi třídami, při které zaznamenáváme do tabulky případné „prohřešky“, kdy jsme nešetřili vodou a zbytečně plýtvali…

Nový rok jsme začali tradičním sběrem papíru.

Na jaře 2022 se nám podařilo získat Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.

Tímto naše práce nekončí, pokračujeme dál, abychom za tři roky titul obhájili.

3. téma: „Prostředí školy“ - společnými silami také pracujeme na úpravě školkové zahrady, pomáhají námi i rodiče.

Společně jsme vytvořili Ekokodex – pravidla, kterými se napříč celou MŠ snažíme řídit a dodržovat je.

V rámci 2. tématu „Jídlo“ jsme vyhlásili soutěž, jejímž záměrem bylo šetřit potravinami, neplýtvat a zbytečně nevyhazovat…

Sbíráme papír nejen v MŠ, ale i v rodinách dětí. Jsme zapojeni do soutěže s Panem Popelou – na dvůr školy je dvakrát ročně přistaven velký kontejner, do kterého se nahromaděný papír nosí. Sbíráme papír nejen v MŠ, ale i v rodinách dětí. Jsme zapojeni do soutěže s Panem Popelou – na dvůr školy je dvakrát ročně přistaven velký kontejner, do kterého se nahromaděný papír nosí. 

1. téma: „Odpady“ jsme zahájili společnou akcí dětí a rodičů na zahradě MŠ u příležitosti oslavy Dne Země. Akce se nesla v duchu aktivit, díky kterým jsme si vyzkoušeli, jak pečovat o životní prostředí správným tříděním odpadu.

„Naučili jsme se třídit odpad, protože je to prostě důležité…“

V každé třídě máme koš nejen na směsný odpad, ale i na plast, papír a na chodbě MŠ i na ostatní recyklovatelný materiál. Snažíme se i s těmi nejmenšími odpad třídit…

Průběh působení Ekotýmu v MŠ (cesta 4 témat)

Naše pravidelná setkávání bývají velmi plodná, kreativní a zábavná. Vymýšlíme ekoaktivity, které nám pomohou cítit se lépe v prostředí, ve kterém žijeme...

S potěšením jsme zjistili, že se naše smýšlení ztotožňuje s mezinárodním programem Ekoškola, a proto byl náš vstup do programu přirozenou volbou, jak zužitkovat naše úsilí a aktivity, které běžně děláme. Získali jsme tím možnost předat naše poselství nejenom všem dětem ve školce, ale též i jejich blízkým. Sestavili jsme Ekotým a začali pracovat nejen na čtyřech základních oblastech, které nás provázejí na cestě za udržením a posílením zdravého životního prostředí.

4 TÉMATA:
Odpady
Jídlo
Prostředí školy
Voda

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.