Eko vánoční tvoření z plastu

Téma pro rok 2024 jsme společně zvolili "odpady" a rádi bychom se zaměřili na využití plastového odpadu a jeho celkového zmírnění. Proto jsme přemýšleli, jak využít náš odpad a vymysleli jsme "Eko tvoření z plastu" a díky tomu vznikly nejrůznější vánoční "ozdoby". 

Nový "Eko kodex"

Výtěžek ze sběru papíru s Panem Popelou

Rozhodli jsme se, že celý výtěžek ze sběru papíru s Panem Popelou věnujeme do veřejné sbírky na proměnu zahrady naší mateřské školy. 

2 827,- Kč

4.téma „Voda“ a správné hospodaření s ní.
Vyhlásili jsme „soutěž“ mezi třídami, při které zaznamenáváme do tabulky případné „prohřešky“, kdy jsme nešetřili vodou a zbytečně plýtvali…

Nový rok jsme začali tradičním sběrem papíru.

Na jaře 2022 se nám podařilo získat Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.

Tímto naše práce nekončí, pokračujeme dál, abychom za tři roky titul obhájili.

3. téma: „Prostředí školy“ - společnými silami také pracujeme na úpravě školkové zahrady, pomáhají námi i rodiče.

Společně jsme vytvořili Ekokodex – pravidla, kterými se napříč celou MŠ snažíme řídit a dodržovat je.

V rámci 2. tématu „Jídlo“ jsme vyhlásili soutěž, jejímž záměrem bylo šetřit potravinami, neplýtvat a zbytečně nevyhazovat…

1. téma: „Odpady“ jsme zahájili společnou akcí dětí a rodičů na zahradě MŠ u příležitosti oslavy Dne Země. Akce se nesla v duchu aktivit, díky kterým jsme si vyzkoušeli, jak pečovat o životní prostředí správným tříděním odpadu.

„Naučili jsme se třídit odpad, protože je to prostě důležité…“

V každé třídě máme koš nejen na směsný odpad, ale i na plast, papír a na chodbě MŠ i na ostatní recyklovatelný materiál. Snažíme se i s těmi nejmenšími odpad třídit…

Průběh působení Ekotýmu v MŠ (cesta 4 témat)

Naše pravidelná setkávání bývají velmi plodná, kreativní a zábavná. Vymýšlíme ekoaktivity, které nám pomohou cítit se lépe v prostředí, ve kterém žijeme...

S potěšením jsme zjistili, že se naše smýšlení ztotožňuje s mezinárodním programem Ekoškola, a proto byl náš vstup do programu přirozenou volbou, jak zužitkovat naše úsilí a aktivity, které běžně děláme. Získali jsme tím možnost předat naše poselství nejenom všem dětem ve školce, ale též i jejich blízkým. Sestavili jsme Ekotým a začali pracovat nejen na čtyřech základních oblastech, které nás provázejí na cestě za udržením a posílením zdravého životního prostředí.

4 TÉMATA:
Odpady
Jídlo
Prostředí školy
Voda

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.