Představení naší školy

Naši mateřskou školu najdete uprostřed sídliště Šumava. Je dobře dostupná z širokého okolí pro dobré spojení MHD, zastávky jsou přímo u školy. Komplex budovy tvoří šest pavilonů se sedmi třídami.
Třídy mají velmi dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různých aktivit dětí. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním je průběžně obnovováno a doplňováno. Škola je obklopena prostornou a udržovanou zahradou s dostatečnou možností pro pohybové vyžití dětí - víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým povrchem, dopravním hřištěm, kopcem na bobování, zakrytými pískovišti na slunečné straně s dřevěnými zastiňujícími pergolami, dřevěnými průlezkami a skluzavkami.
Zahradu se snažíme postupně uspořádat a vybavit tak, aby sloužila nejen k pohybovému vyžití dětí, ale stala se přírodní učebnou, která bude u dětí vyvolávat touhu po vědění, zkoumání a experimentování. Děti již mají možnost pěstovat ovoce, zeleninu a květiny ve vyvýšených záhonech, pečovat o nově vysázené ovocné stromy a keře. Své výpěstky mohou hned ochutnávat nebo si z nich mohou samy vyzkoušet přípravu různých pokrmů.
Máme zpracovaný dlouhodobý plán přeměny zahrady s názvem „Cesta kolem světa“.
První etapa bude realizována do 31. 3. 2024 díky úspěšné žádosti v Grantové výzvě 2021 v programu Zahrada hrou Nadace Proměny Karla Komárka.

Škola může na Grantový projekt získat další peněžní prostředky formou veřejné sbírky, kterou pro školu vede Nadace na základě uděleného osvědčení k pořádání Případné peněžní prostředky je možné poukázat na nadační účet formou daru za účelem jeho převedení škole:

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.