O škole

Představení naší školy

Naši mateřskou školu najdete uprostřed sídliště Šumava. Je dobře dostupná z širokého okolí pro dobré spojení MHD, zastávky jsou přímo u školy. Komplex budovy tvoří šest pavilonů se sedmi třídami.
Třídy mají velmi dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různých aktivit dětí. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním je průběžně obnovováno a doplňováno. Škola je obklopena prostornou a udržovanou zahradou s dostatečnou možností pro pohybové vyžití dětí - víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým povrchem, dopravním hřištěm, kopcem na bobování, zakrytými pískovišti na slunečné straně s dřevěnými zastiňujícími pergolami, dřevěnými průlezkami a skluzavkami.
Zahradu se snažíme postupně uspořádat a vybavit tak, aby sloužila nejen k pohybovému vyžití dětí, ale stala se přírodní učebnou, která bude u dětí vyvolávat touhu po vědění, zkoumání a experimentování. Děti již mají možnost pěstovat ovoce, zeleninu a květiny ve vyvýšených záhonech, pečovat o nově vysázené ovocné stromy a keře. Své výpěstky mohou hned ochutnávat nebo si z nich mohou samy vyzkoušet přípravu různých pokrmů.
Máme zpracovaný dlouhodobý plán přeměny zahrady s názvem „Cesta kolem světa“.
První etapa bude realizována do 31. 3. 2024 díky úspěšné žádosti v Grantové výzvě 2021 v programu Zahrada hrou Nadace Proměny Karla Komárka.

Škola může na Grantový projekt získat další peněžní prostředky formou veřejné sbírky, kterou pro školu vede Nadace na základě uděleného osvědčení k pořádání Případné peněžní prostředky je možné poukázat na nadační účet formou daru za účelem jeho převedení škole:

Koncepce a cíle školy

Koncepce školy je zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem KAMARÁD.
Cílem tohoto programu je vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, toleranci a respektování druhé osobnosti. Velký důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, na rozvoj komunikačních schopností a na výchovu ke zdraví a zdravému životního stylu.
Dalším cílem je zaměření na environmentální výchovu dětí. Od roku 2018 je škola zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLA, v roce 2022 se nám podařilo získat Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.

Rozdělení do tříd

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku – homogenní třídy

 

Provoz školy 

6.00 – 17.00 hodin
Denní řád je dostatečně pružný, vychází z potřeb a přání dětí, pevně stanovené jsou pouze časy pro podávání jídla (3 hodinové intervaly).

Další aktivity rozvíjející talent dětí

Dětem jsou nabízeny různé nadstandardní aktivity:
Škola bruslení
Mistráček (florbalový turnaj)
Všestranné sportovní aktivity (ve spolupráci s JFA a SK Dynamo ČB)
Návštěva Hřiště bez bot
Návštěva solné jeskyně
Škola v přírodě
Výlety (po ČB i mimo město)
Návštěva kina
Divadelní představení
Karneval
Společné akce dětí a rodičů

Všichni učitelé mají odpovídající vzdělání na to, aby mohli rozvíjet děti po všech stránkách, proto jsme ustoupili od „klasických kroužků“.
Děti mají možnost vybrat si činnosti podle svého zájmu kdykoliv během dne ve své třídě (hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, dramatické…)
Různá vystoupení (např. při vítání občánků, návštěvě domova důchodců …), účast ve výtvarných soutěžích, výrobu dárečků… zajišťují učitelé s menšími skupinkami, hlavně nejstarších dětí (s dětmi pracují převážně v době poledního odpočinku) – hlavním kritériem výběru je zájem dětí.

Jsou to:
Tvořilka
Keramika
Veselé zpívání

Virtuální prohlídka

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.